Welkom bij de Kamara's
Over Welkom bij de Kamara's

Over Welkom bij de Kamara's

Verrassende wending Welkom bij de Kamara’s
In Welkom bij de Kamara´s is te zien hoe Christina Curry, Dick Jol, Irene Van Der Laar, Johannes Rypma, Dave Roelvink, Mariska van Kolck, Semmy Schilt, Sylvia Geersen en Janice te gast zijn bij een Afrikaanse stam. Wat de bekende Nederlanders niet weten, is dat ze onderdeel zijn van de grootste ‘open camera’ grap op de Nederlandse televisie. Aan de stam waarbij ze verblijven, is een zestal Nederlandse acteurs toegevoegd. De stam, die normaal gesproken door het leven gaat als Damara, is voor dit programma veranderd in de Kamara’s. 
http://www.kijk.nl/video/QfITHSCgRmRD

De BN’ers is gevraagd deel te nemen aan de gewoonten en rituelen van de Kamara-stam. De gebruiken komen uit het leven van de echte stam: geiten hoeden, de dagelijkse voeding en de manier van slapen. De rituelen zijn echter allemaal verzonnen, wat vaak leidt tot bijzonder komische situaties. De kijker krijgt het verhaal te zien vanuit verschillende perspectieven: vanuit de BN’ers, vanuit de echte stam én vanuit de acteurs. 

De BN’ers hebben schitterende ervaringen opgedaan in Namibië, met (echte) olifanten, overweldigende natuur en bijzondere momenten met de stam. Enerzijds hebben de BN’ers gedurende hun verblijf geleefd op de manier zoals de Damara-stam al eeuwenlang leeft in Noord-Namibië, anderzijds hebben de Nederlandse acteurs van de stam er met hun improvisatietalent voor gezorgd dat hun avontuur nóg gedenkwaardiger wordt dan van tevoren gedacht. 

De stamleden 
De stamleden zijn onderdeel van de Damara’s. Deze specifieke groep leeft niet meer geheel op traditionele wijze. De meeste van hen werken in een living museum, waar ze aan toeristen laten zien hoe de Damara’s voorheen leefden. Voor het programma is gebruik gemaakt van hun kennis over de dagelijkse voeding, de manier van wonen en overleven in de wildernis van Noord-Namibië. De rituelen zijn echter allemaal verzonnen. In het programma figureren diverse stamleden of hebben een belangrijke bijrol gekregen.
http://www.kijk.nl/video/YZq8peOAEGb6