House of Talent
ma-vr om 19:00

Uitleg Charts

The Money Chart

Zodra de eerste singles zijn gelanceerd, kunnen de liedjes van de artiesten worden gestreamd en gedownload en kunnen ze worden geboekt voor optredens. De geldteller van elke artiest begint te lopen. Het geld dat ze omzetten, telt mee in de ranking van de Money Chart. Als na 6 weken de nieuwe cyclus begint met de release van de nieuwe singles, begint de geldteller ook weer opnieuw.

The Social Media Charts

De Social Media Chart is een real-time grafiek die de impact, het social engagement, van alle talenten meet op 4 verschillende platformen: Facebook, Instagram, Twitter en Youtube. De artiest met de meeste engagement staat op de eerste plaats, de artiest met het minste engagement staat op de 8e plaats. De Social Media Chart wordt bepaald n.a.v. een waterdichte rekenformule van Media Injection. Media Injection is een onafhankelijk partij die alle social media data van de talenten van House of Talent beheert, analyseert, controleert en rangschikt. Alle data visualiseert Media Injection in een Top 8. De Top 8 ranking wordt wekelijks gepubliceerd op de website en social media kanalen van House of Talent. Daarnaast zal de woordvoerder van Media Injection iedere 6 weken de score van de Social Media Chart in de tv-uitzending van House of Talent bekendmaken en onderbouwen. 

Meetmethode:
Het totale engagement wordt gemeten. We hebben het dan over volgers, views, likes, shares en comments. Alle kwalitatieve en kwantitatieve data bij elkaar leveren door middel van een formule  een eindcijfer onder de 100 punten op. Dit puntenaantal bepaalt de volgorde van laag naar hoog. Aan elke vorm van engagement wordt een wegingspercentage gehangen. Engagement dat je sneller kunt kopen (lees: kwantitatief engagement, zoals volgers en views) is lager gekwalificeerd dan engagement dat iets zegt over de band die de artiest met zijn fans opbouwt (lees: kwalitatief engagement, zoals shares, likes en comments).  Daarom telt kwalitatief engagement zwaarder mee in de formule dan kwantitatief engagement.

Engagement + de wegingspercentages:

> Volgers (30%)

> Views (20%)

> Likes (5%)

> Shares (30%)

> Comments (15%)

De formule:
De formule die we gebruiken heeft 3 functies en neemt bovenstaande wegingspercentages als uitgangpositie. De eerste functie van deze formule is een meetbaar puntenaantal onder de 100 te verkrijgen. Als tweede functie maakt deze formule een essentieel onderscheid in waardering tussen actieve en het totale aantal volgers. Als derde functie zet de formule de score ook af tegen de score van de vorige week. Op deze manier garandeert de formule de meest accurate, eerlijke en up to date social media impact score, weergegeven in een cijfer van 100.

Formule volledig uitgeschreven:
Totale score per artiest =  ((((5% van de likes) + (15% van de comments + (30 % van de shares) / actieve volgers) * 30) + ((actieve volgers / totale aantal volgers) * 20) + (((20% van de views / totale aantal volgers) * 10)) / week totaal score * 100

Uiteraard is House of Talent zich bewust van het feit dat er, vooral kwantitatief, engagement kan worden gekocht. In het dashboard, waar alles 24/7 live gemonitord wordt, zal ons dit direct opvallen, en daar waar nodig zullen er correcties uitgevoerd worden in de ranking en kunnen deze ook worden gecommuniceerd in het programma. Daarnaast is dit systeem uiteraard uitgebreid getest om verschillende stresstesten en scenario’s te doorstaan. De ranking geeft dankzij deze formule weer welke artiest de meeste impact heeft op social media.

Voor vragen kunt u mailen met publieksservice@talpanetwork.com