De Vreemde Eend

De Vreemde Eend

Aflevering 6 

Wie is officier van het Leger des Heils?