Boswachter Gezocht
De Wieden

De Wieden

|

De boswachters brachten aflevering 2 door in De Wieden in Overijssel. In dit waterrijke natuurgebied, met het spectaculaire drijvende land, leven heel veel uiteenlopende diersoorten. Het vergt alleen veel onderhoud om het in stand te houden. Wat wisten de boswachters er al van? De groep kreeg het zwaar toen ze werden getest wordt op soortenkennis en Rick dook letterlijk de plomp in op zoek naar kikkers, spinnen en slangen. En wie moesten de groep verlaten?

Opdracht 1 

De Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

Bijzondere natuur
Zeldzame dieren als de otter en de zwarte stern voelen zich thuis in de natte natuur van De Wieden. Vanaf de observatieplekken in het gebied zie je allerlei vogels, zoals de aalscholver en zilverreiger. Op de hooilanden groeien planten met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ratelaar. Uniek voor De Wieden is het zeldzame trilveen. Meer informatie over dit prachtige gebied vind je hier!