Bonje met de buren

Bonje met de Buren

1. Problemen in Noord-Brabant 

Patty Brard en Jochem van Gelder gaan het land in om burenruzies op te lossen. Van mot over eigendom tot echt wegpestgedrag, in Bonje met Buren komt het allemaal voorbij.